Realizacje

1. Realizacja gazociągu niskiego ciśnienia DN 125 mm PE TYTAN SDR 11

2. Realizacja sieci kanalizacji deszczowej DN 200 mm PVC

3. Realizacja sieci wodociągowej DN 100 mm Rury Pam Natural, oraz przyłączy wody

4. Przeciski, wbijanie rur stalowych osłonowych.